×

Divisional ACP′s


सतिश गोवेकर

सतिश गोवेकर

ACP ( फरासखाना विभाग )


मालोजीराव पाटील

मालोजीराव पाटील

ACP ( विश्रामबाग विभाग )


सुषमा चव्हाण

सुषमा चव्हाण

ACP ( स्वारगेट विभाग )


चंद्रकांत सांगळे

चंद्रकांत सांगळे

ACP ( लष्कर विभाग )


गजानन टोंपे

गजानन टोंपे

ACP ( कोथरूड विभाग )


पौर्णिमा तावरे

पौर्णिमा तावरे

ACP ( सिंहगड रोड विभाग )


रमेश गलांडे

रमेश गलांडे

ACP ( खडकी विभाग )


किशोरकुमार जाधव

किशोरकुमार जाधव

ACP ( येरवाडा विभाग )


कल्याणराव विधाते

कल्याणराव विधाते

ACP ( हडपसर विभाग )


राजेंद्र गलांडे

राजेंद्र गलांडे

ACP ( वनावडी विभाग )


सुरेंद्रनाथ देशमुख

सुरेंद्रनाथ देशमुख

ACP ( गुन्हे १ )


.

.

ACP ( आर्थिक व सायबर )


सुनिल यादव

सुनिल यादव

ACP ( मानवी संसाधन )


मिलिंद पाटील

मिलिंद पाटील

ACP ( विशेष शाखा 1 स. पो. आ 1 )


.

.

ACP ( विशेष शाखा 1 स. पो. आ 2 )


.

.

ACP ( विशेष शाखा 2 )


.

.

ACP ( मोटार परीवहन )


विजय चौधरी

विजय चौधरी

ACP ( वाहतुक १ )


.

.

ACP ( वाहतुक 3 )


सर्जेराव बाबर

सर्जेराव बाबर

ACP ( वाहतुक 4 )


.

.

ACP ( वाहतुक 5 )