You are here Appreciation & Achievement -> INCIDENT FREE ARRANGEMENTS FOR BIG EVENTS

INCIDENT FREE ARRANGEMENTS FOR BIG EVENTS


Date of Achievement: 
29.01.2016
Photograph: 

आर.एस.पी.विद्यार्थ्यामार्फत वाहतुक प्रबोधणपर कार्यक्रम :- दिनांक : २९/०१/२०१६

वाहन चालक व जनतेमध्ये वाहतुक नियमना बाबत व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाची काळजी याबाबत प्रबोधन होनेचे उद्देशाने वाहतुक शाखा आर. एस. पी. विभागामार्फत मा. पोलीस उपायुक्त, वाहतुक शाखा यांचे मार्गदर्शनाखाली वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे.
याच अनुषंगाने दिनांक - २९/०१/२०१६ रोजी सकाळी ०९-०० वा. ते ११-०० वा. पर्यंत माऊंट कार्मेल हायस्कूल लूल्ला नगर येथील ८ वी व ९ वी मधील आर.एस.पी.विद्यार्थ्यामार्फत वाहतुक प्रबोधणपर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले होते. सदर कार्यक्रममध्ये विध्यर्थिनिनि वाहतुक नियमनाचे घोषवाक्य असलेली फलक हातात घेऊन शाळा ते मुख्य लुल्लानगर चौकापर्यन्त प्रभातफेरीद्वारे वाहतुक नियमना बाबत प्रभोधनाचे कार्य करून मुख्य चौकात (लुल्लनगर चौक) वाहन चालकांना वाहतुक नियमनाचे पालन कारनेस प्रवृत्त करून वाहतुक नियमन करणारे उदा. हेल्मेट घालणारे व सिटबेल्ट लावणारे वाहन चालक यांना गुलाब पुष्प देऊन त्यांचे आभार व्यक्त करून हेल्मेट व सिटबेलथचा वापर न - करणारे वाहन चालकांना तीळगुळ व गुलाब पुष्प देऊन हेल्मेट व सिटबेल्ट वापरणे बाबत विनंती करण्यात आलेली आहे.
सदर आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमास शाळेच्या मुख्याध्यापिका सिस्टर मारिसा, शाळेचे आर.एस.पी. विभागाकडील पोलीस निरीक्षक श्री. बळवंत काशीद सहा.पोलिस फौजदार चंद्रकांत रघतवान, पोलीस हवालदार श्री.भालेराव, भोसले, कलेबाग व शैख हे सदर ठिकाणी उपस्थित राहून विद्यार्थिणीना मार्गदर्शन व सूचना करून प्रबोधणपर कार्यक्रम चांगले प्रकारे होनेसाठी कार्य करीत होते. सदर आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाचे वाहन चालक व जनता कौतुक करीत होते.

CP's Message

Smt. Rashmi Shukla - Commissioner of Police,Pune
Smt. Rashmi Shukla - Commissioner of Police,Pune
Safety, Security, Satisfaction (Sss) of Pune Citizens
Read More->

Call in Emergency


Control Room Control Room
26126296, 26122880, 26208250,100
Exchange Exchange
26122202
Crime Alert Crime Alert
26112222
Women Helpline Women/Children Helpline
1091,26050191
Senior Citizen Helpline Senior Citizen Helpline
26111103