You are here Appreciation & Achievement -> अंमली पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हे शाखा, पुणे शहर यांनी विविध महाविदलयांमध्ये आयोजित केलेले जनजागृती कार्यक्रम.

अंमली पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हे शाखा, पुणे शहर यांनी विविध महाविदलयांमध्ये आयोजित केलेले जनजागृती कार्यक्रम.


Date of Achievement: 
29.02.2016
Photograph: 

अंमली पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हे शाखा, पुणे शहर यांनी विविध महाविदलयांमध्ये आयोजित केलेले जनजागृती कार्यक्रम.

१) व.पो.नि. श्रीकांत नवले , स.पो.नि. वाघमारे, पो. हवा.९५१ गुजर यांचेसह सिमबॉयसेस कॉलेज कॅम्पस विमान नगर मीडिया अँड कम्यूनिकेशन या शाखेच्या ५०० विद्यार्थ्याना अंमली पदार्थाचे दुष्परिणाम या संदर्भात जनजागृती पर कार्यक्रम घेऊन, सदर कार्यक्रमास श्रीमती. विद्या येरवडेकर प्रिन्सिपल, कॅम्पस डाइरेक्टर अनुपम सिद्धाथ तसेच विमानतळ पो स्टे चे व. पो. नि. संजय कुरुंदकर यांचे सह ११:३० ते १३:०० चे दरम्यान कार्यक्रम घेतला.
२) व.पो.नि. श्रीकांत नवले , स.पो.नि. वाघमारे, पो. हवा.९५१ गुजर यांचेसह सिमबॉयसेस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेण्ट लवळे या ठिकाणी ३५० विद्यार्थ्याना तसेच शीक्षक यांना अंमली पदार्थाचे दुष्परिणाम या संदर्भात जनजागृती पर कार्याक्रम घेऊन सदर गोष्टी कडून दूर राहणे बाबत मार्गदर्शन केले.
३)मा. पोलिस उप आयुक्त , आर्थिक व सायबर , गुन्हे शाखा पुणे शहर ,व.पो.नि. श्रीकांत नवले , स.पो.नि. वाघमारे, पो. हवा.९५१ गुजर यांचेसह इंदिरा कॉलेज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेण्ट वाकड, या ठिकाणी अंमली पदार्थ व सायबर गुन्हे विषयी विद्यार्थ्याना मार्गदर्शन केले सदर कार्यक्रमास २०० विद्यार्थी हजर होते.
४)व.पो.नि. श्रीकांत नवले , स.पो.नि. वाघमारे, पो. हवा.९५१ गुजर यांनी अंजुमन खैरुल इस्माईलस पूना कॉलेज, येथे सकाळी ११:३० ते १२:३० वा अंमली पदार्थ चे दुष्परिणाम व्याख्यान व जनजागृती पर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला सदर कार्यक्रमास १०० ते १५०विद्यार्थी व पूना कॉलेजचे प्रिन्सीपल खालिद झहिर व एन. एन. एस. चे कार्यक्रमाचे प्रमुख डॉ.श्री हमीद हाशमी हे हजर होते.
५)व.पो.नि. श्रीकांत नवले , स.पो.नि. वाघमारे, पो.हवा.९५१ गुजर पो.ह्वा. ४४४४ शिंदे यांनी पुणे पोलीस आयुक्तलया अंतर्गत रेझिंग डे (वर्धापन दिन) निमित्ताने आबेदा इनामदार कॉलेज पुणे येथे अंमली पदार्थाचे दुष्परिणाम या विषयावर कार्यशाळा आयोजित केली होती.
सदर कार्यक्रमामध्ये कॉलेज मधील विद्यार्थी व शीक्षक स्टाफ यांना अंमली पदार्थाचे दुष्परींणाम, गुटखा सिगरेट याचे सेवनामुळे होणारे दुष्परिणाम या विषयावर प्रबोधन करून पी.पी.टि. दाखविण्यात आली. कार्यशाळेचे वेळी अंमली पदार्थ गुटखा सिगारेट याचे दुष्परिणाम बाबतची पोस्टर लावणेत आले होते. सदर कार्यशाळेस व.पो.नि नवले यांनी मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेस कॉलेज प्राचार्य डॉ. खान, प्राचार्य डॉ. शैला बुटवाला प्राध्यापक व कॉलेज मधील २५० ते ३०० विद्यार्थी हजर होते.

CP's Message

Smt. Rashmi Shukla - Commissioner of Police,Pune
Smt. Rashmi Shukla - Commissioner of Police,Pune
Safety, Security, Satisfaction (Sss) of Pune Citizens
Read More->

Call in Emergency


Control Room Control Room
26126296, 26122880, 26208250,100
Exchange Exchange
26122202
Crime Alert Crime Alert
26112222
Women Helpline Women/Children Helpline
1091,26050191
Senior Citizen Helpline Senior Citizen Helpline
26111103